ลูกจ้างระบายอารมณ์นายจ้างลงบนFacebook

นายจ้างเลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

Facebook เป็นสื่อออนไลน์สาธารณะที่ผู้ใช้งานใช้ในการติดต่อกับบุคคลอื่นและบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อความที่มีผู้เขียนลงบน Facebook ได้และมีบุคคลภายนอกเข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่โจทก์เขียนไว้บน Facebook และข้อความที่โจทก์เขียนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการระบายความคับข้องใจของโจทก์แต่ก็ทำให้ผู้อ่านข้อความเข้าใจว่าจำเลยกลั่นแกล้งโจทก์จำเลยเป็นนายจ้างที่ไม่ดี​ ไม่ถูกต้อง​ เอาเปรียบลูกจ้างและจำเลยกำลังประสบปัญหาด้านการเงินทั้งโจทก์ทำงานกับจำเลยมาเป็นเวลานานย่อมทราบดีว่าการเขียนข้อความดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารของจำเลยซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของลูกค้าการกระทำของโจทก์จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 มาตรา 119 (2)​ และเป็นการกระทำการอื่นอันไม่สมควร แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8206/2560⚖️⚖️

♦️
 

ลูกค้าที่ต้องการสืบเรื่องราวต่างๆ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างรับรองไม่ผิดหวัง 
ทีมทนายความและทีมนักสืบยินดีให้คำปรึกษา โดยชมรมทนายเมียหลวง ????????‍♂️⚖️

ติดต่อสอบถาม 081-2899449 
Email: jakkrit20@gmail.com 
เว็บไซต์ http://www.xn--12c8bafg4c7av5de7d6i0b.com/
Facebook: facebook.com/detectivenumberone

บริการของเราเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนต่างๆ มากมาย หลายแนว ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น รับติดตามพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรม ชู้สาว ธุรกิจ ข้อมูลการทุจริต ละเมิดลิขสิทธิ์ ปลอมแปลงสินค้า/เครื่องหมาย การค้า ติดตามหมายจับ สืบค้นที่อยู่ ภาพถ่าย ประวัติบุคคล พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ สืบสถานะบุคคลก่อนสมรส สืบประวัติบุคคลก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน (สืบพนักงานทุจริตในองค์กร) สืบการเดินทางเข้า-ออก ในประเทศ/ระหว่างประเทศ สืบตามหาตัวบุคคล สืบทรัพย์–บังคับคดีตาม กฎหมาย เราได้จัดแบ่งภารกิจของเราออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ได้แก่ การสืบสวน ทางธุรกิจ การสืบสวนเรื่องส่วนตัว การสืบสวนทั่วไป
Powered By : Zeasyweb